Loading...

BEVKOV TRG

NOVA GORICA

(v sodelovanju s Studio Stratum in Materia)

PROJEKTNI PODATKI

Mestna občina Nova Gorica se je za celovito prenovo ožjega centra odločila na podlagi prepleta dveh zmagovalnih rešitev na dveh različnih natečajih. Izvedba, ki je sledila, je temeljila na potenciranju prostorskih značilnostih, ki so se razvile tekom preteklih desetletji. Izvedeno stanje soustvarja identiteto in odraža propulzivnost mladega sodobnega mesta, ki ga je zasnoval arhitekt Edvard Ravnikar.

ŽELITE POGLEDATI VEČ PROJEKTOV?

VEDNO SMO PRIPRAVLJENI ZA NOVE IZZIVE.

Podobni projekti